FÖRELÄSNINGHEM >> 

FÖRELÄSNING & SAMTAL

Om-Sorg kan anordna föreläsningsillfällen som passar era förutsättningar.

Sorg och förlust är ett naturligt inslag i vår vardag och de flesta kan relatera till sorg och kampen runt detta. Detta gäller även frågor runt döden och döendets processer. Om man öppnar upp för kunskap och medvetandegör sorgens komponenter så skapas bättre förutsättningar att möta sorg i framtiden. Sorg förknippas i första hand med dödsfall och annan separation, men förlustbearbetning kan lika gärna handla om förlust av ett jobb, brustna drömmar om en framtid som inte riktigt blev som man tänkt sig, eller förlust av kontroll över sin kropp (vid tex övergrepp) eller ett husdjurs frånfälle etc.

Om-Sorg anordnar spännande samtalstillfällen med plats för reflektion och jag skräddarsyr gärna en föreläsning som fungerar för er verksamhet, storlek och inriktning. Kontakta gärna Om-Sorg för samtal om upplägg och prisförfrågan:

                                                         info@om-sorg.se